Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

actie: Bodemonderzoek 2018

Bodemonderzoek (doorlopend vanaf 2018)

Inleiding

Het was Joeri Röttger die ons in 2010 attendeerde op het feit dat de kwaliteit van onze wijn al voor 75% bepaald wordt in onze wijngaard. Dat heeft veel mensen aan het denken gezet. Aan heel veel factoren rondom onze wijngaard kunnen we weinig veranderen/verbeteren. De wijngaard ligt waar hij ligt, daar hadden we eerder aan moeten denken. Waar we wel iets aan kunnen doen is de bodem, die toch ook een cruciale rol speelt. Hoogste tijd dus om daar eens ‘grondig’ naar te kijken.

Nieuwe service

Hoe doen onze stokken het? Dat is o.a. afhankelijk van de toestand waarin de bodem zich bevindt . Willen we gericht naar een ‘ideale’ bodem dan zullen we die allereerst beter moeten leren kennen. Daarvoor is een bodemontleding noodzakelijk, en dat is vakwerk. Vakwerk dat ook niet zomaar beschikbaar is voor de hobbyist. Hans Spiering zette ons op het goede spoor en begin dit jaar zijn wij een nauwe samenwerking aangegaan met de BDB, de Bodemkundige Dienst van België. Zij gaan onze grondmonsters ontleden en een bemestingsadvies voor drie jaren afgeven.

Attractief aanbod

Voor een standaard grondontleding (artikelnummer 30001) met bemestingsadvies voor 3 jaren hebben wij een prijs kunnen afspreken van € 50,35. Willen we daarnaast ook nog de boriumtoestand (belangrijk voor de bloei) bekeken hebben, dan is de prijs € 61,70 (artikelnummer 30105).

Procedure

Was je al lang van plan om een grondontleding te laten doen, of heb je het al eerder gedaan en ben je er weer aan toe, dan volgt hieronder de procedure want we kunnen onmiddellijk beginnen. Dat moet ook wel, want eind maart is eigenlijk zo’n beetje ‘einde seizoen’.Â

 1. Verzamel eerst alle gegevens die je nodig hebt.
  Dat is eenvoudig, klik op de volgende link: documenten bodem analyse. Je ontvangt nu een map met als naam "BWB-bodemonderzoek.zip" waarin je de volgende documenten vindt:

  1. Voorbeeldverslag standaardanalyse wijngaard. Dit is een voorbeeld zodat je ziet hoe de uiteindelijke verslaggeving eruit ziet.
  2. Aanwijzigingen bodemmonstername BDB/BWB met uitleg over de steekmonsterboor en het gebruik daarvan en hoe een representatieve bodemstaal te nemen.
  3. De invulinstructie voor het inlichtingsformulier BDB/BWB dat je hieronder vermeld vindt onder punt 4.
  4. Inlichtingsformulier standaardgrondontleding BDB/BWB,
   in 3 versies:

   • formulier in Open Office en MS Word-formaat; je kunt één van beide invullen op je PC.
   • formulier in pdf-formaat : dit is enkel voor de mensen die het formulier met de pen willen invullen .
    Je vult het formulier in drievoud in of kopieert of scant het formulier.

 2. Nadat je alle documenten goed doorgelezen hebt, kun je alles volgens aanbeveling afwerken.
  1. monster verzamelen en inpakken
  2. inlichtingsformulier invullen / eventueel kopiëren / scannen
  3. monster inclusief 1 formulier per pakketpost verzenden naar:
   Bodemkundige Dienst van België v.z.w.
   W. de Croylaan 48,
   B-3001 Heverlee, België.
   Â
 3. Twee kopieën van het ingevulde formulier versturen als hierboven aangegeven.

Uitslag

Indien alles volgens procedure uitgevoerd is ontvang je de uitslag onmiddellijk nadat deze bij ons is binnengekomen. De uitslag gaat dan naar het e-mailadres wat door jou op het formulier is vermeld.
Zorg daarom a.u.b. voor je correcte lidnummer en e-mailadres om vertraging te voorkomen.

Wij hopen met de introductie van deze nieuwe service je opnieuw beter van dienst te kunnen zijn bij het uitoefenen van bedrijf en hobby.

Bestuur en Werkgroep Samenaankoop BWB.

Â

Ook in de wijngaard begint het bij de bodem! Begin het jaar goed met een bodemonderzoek!