Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Wie zijn de leden?

Wie zijn de leden.

Onderstaande gegevens zijn een globale weergave van gegevens uit het ledenbestand omdat dit bestand niet helemaal compleet is.  (Momenteel wordt er hard aan gewerkt om het ledenbestand te perfectioneren)

Vandaag 1 mei 2020 bestaat de vereniging uit 745 leden. Daarvan is ongeveer 12% vrouw en 88% man.

1% van de leden is jonger dan 30 jaar
18% is tussen de 30 en 50 jaar
58% tussen de 50 en 70 jaar en
18% ouder dan 70 jaar
Van 5% is de leeftijd niet bekend.

De gemiddelde leeftijd is 55,8 jaar.

De meeste leden hebben een wijngaard met een aantal stokken dat varieert tussen de 1 en 2000. Het merendeel is hobbyist maar ook een flink aantal houdt zich professioneel met de druiventeelt bezig.
17% van de leden heeft geen wijngaard en maakt alleen wijn of is gewoon geïnteresseerd in de oenologie.

In november 2018 is geïnventariseerd hoeveel de gezamenlijke wijnopbrengst was van de leden toen:
De leden verbouwden toen minstens 46 merendeels schimmel tolerante druivenrassen met ongeveer 560.000 stokken, aangeplant op een oppervlakte van ruim 168 hectaren in negen verschillende landen.
Dit is goed voor een wijnopbrengst van ruim 1.000.000 flessen, vol toewijding gemaakt!

Ledenlijst
(alléén toegankelijk voor leden)

1 mei 2020 Thea en Wim Marijnissen,