Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Docenten

Docenten

Docenten dragen bij aan het actueel houden van de kennis van de leden. Zij doen dat door zelf ‘up-dated’ te blijven door het volgen van de vakliteratuur en door kennis te nemen van de ervaringen van de leden. Zij zijn bereid om naar vermogen cursussen te verzorgen.

Zie verder voor de docentenpool: ondersteuning -> docenten/specialisten
Voor nadere informatie betreffende de functie: functiebeschrijvingen

14 mei 2020, Wim Marijnissen