Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Regiocoördinatoren

De regiocoördinator

De initiatieven uit de regio komen samen bij de regiocoördinator die deze initiatieven omzet in actie. Hij doet dit samen met de leden uit zijn regio. Indien gewenst kan het bestuur daarbij helpen.
De regio-coördinator meldt nieuwe ontwikkelingen, die het belang van de vereniging raken, bij het bestuur.

De regio’s en de coördinatoren zijn te vinden op bijgaande kaart

Voor nadere informatie zie: functiebeschrijvingen

13 mei 2020, Wim Marijnissen