Statuten / Reglementen / Financiën/ Functiebeschrijvingen

Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Statuten / Reglementen / Financiën/ Functiebeschrijvingen

Hier kan je de statuten downloaden.

Hier kan je het huishoudelijk reglement downloaden.

In de ALV van 3 oktober 2019 belooft het bestuur na vragen van leden met functieomschrijvingen te komen van alle functies binnen de Brabantse Wijnbouwers / Wijnbouwers der Lage Landen. Onderstaande functiebeschrijvingen zijn bedoeld als een richtlijn en niet als een dwingend kader. Immers, het bestuur is zich er zeer van bewust dat vooral in een vrijwilligersorganisatie vrijheid moet worden gegund aan iedere vrijwilliger die zich voor de vereniging wil inspannen. De vormgeving en invulling van een functie kunnen daarom altijd veranderen, uiteraard in overleg met het bestuur.

1 mei 2020 , Wim Marijnissen