Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Hybride druivenrassen Valentin Blattner

De hybride druivenrassen van Valentin Blattner

Als er één persoon is die de afgelopen jaren een stempel heeft weten te drukken op de wereld van de (ontwikkeling van) hybride druivenrassen, dan is dat Valentin Blattner wel. Deze Zwitser (jaargang 1958) kwam op zeventienjarige leeftijd voor het eerst met de wijnbouw in aanraking toen hij door zijn ouders naar een wijngaardenier in het Franstalige deel van Zwitserland werd gestuurd om daar de taal te Ieren. Na een studie tropische landbouw keerde hij in 1991 weer terug bij zijn oude liefde de wijnbouw, met de aanplant van een kleine wijngaard in Soyhières, gelegen in het kanton Jura in het noordwesten van Zwitserland.

Dat kanton had van de Zwitserse overheid toestemming gekregen om de regelgeving over de aanplant van bepaalde druivenrassen grotendeels los te laten, reden voor veel wijngaardeniers om op zoek te gaan naar rassen die (beter) geschikt waren voor de daar heersende klimatologische omstandigheden. Ook Valentin Blattner deed dat, waarbij hij zich in eerste instantie richtte op het verminderen van alle werkzaamheden die met loofwandbeheer te maken hebben. Rassen met een te sterke of wilde uitgroei of veel te veel blad vielen wat hem betreft af, net als rassen met een te grote gevoeligheid voor allerlei aantastingen. Hij wilde niet dat spuiten op zijn to-do lijstje voorkwam. Omdat het de bedoeling was dat schapen het bodembeheer in zijn wijngaard voor hun rekening zouden nemen, koos hij ook voor wat hij zelf omschrijft als een soort pergola-snoeiwijze voor zijn druiven. Het zal gezien het voorgaande niemand verbazen dat het begrip mechanisatie niet in de woordenschat van Valentin Blattner voorkomt.

Bij het kruisen van allerlei druivenrassen spreken we als het gaat om een kruising tussen de druif van Europese oorsprong (de vitis vinifera) en een druif van Noord-Amerikaanse oorsprong van een hybride druivenras. De laatste jaren komen ook steeds vaker kruisingen met uit Azië afkomstige rassen voor. Dat kruisen, soms van een groot aantal verschillende rassen achter elkaar, vergt vooral veel tijd (voordat een nieuw ras op de markt verschijnt zijn er al gauw tien jaar voorbij) en uiteindelijk ook veel geld: de registratie van een nieuw druivenras kost enkele duizenden euro’s. Valentin Blattner is dan ook de eerste om toe te geven dat de inkomsten uit de licentierechten van zijn al volop in productie zijnde rassen net voldoende zijn om door te kunnen gaan met zijn passie, het ontwikkelen van nieuwe druivenrassen. Enkele honderdduizenden kruisingen heeft hij er naar eigen zeggen al opzitten.

Bij al dat kruisen richt hij zich overigens niet alleen op een complexe weerstand tegen allerlei aantastingen en schimmelinfecties, maar ook op het verbeteren van uiteenlopende eigenschappen als vorstbestendigheid, uitgroei, rijpheidtijdstip en wijnaroma. Zijn werk brengt hem de laatste jaren naar allerlei landen die zich bezighouden met `cool climate viticulture’, van Nieuw-Zeeland tot Canada en vooral naar de Verenigde Staten. Het gebied tussen New Vork en Seattle heeft een grote potentie op wijnbouwgebied, maar ’s winters soms ook erg lage temperaturen, tot min 45°. Geen probleem, volgens Blattner. Hij heeft intussen druivenrassen ontwikkeld die dat aan kunnen.

Ook in ons land worden steeds meer druivenrassen aangeplant die van hem afkomstig zijn. Blattner zelf Iaat er geen misverstand over bestaan waar in zijn ogen de toekomst ligt, namelijk bij de CAL-rassen. “De CAL-rassen zijn resistenter dan de standaardrassen en komen tegemoet aan de huidige eisen op het gebied van uitgroei. Bij de selectie is ook meer rekening gehouden met het verminderen van hun kwetsbaarheid voor een aantasting door galmijten, (wijngaard)bladluizen en vooral de echte meeldauw. De CAL -rassen zijn door hun gecombineerde genetische eigenschappen, hun interessante aromatische eigenschappen en hun rustige, rechte uitgroei de duidelijke favorieten in ons aanbod." Zo beschreef hij afgelopen najaar in het Schweizerische Zeitschrift für Obts- und Weinbau zijn visie op de toekomst.

Van die CAL -rassen is nog maar weinig meer bekend dan wat hij daar in datzelfde artikelover vrij gaf, vandaar dat we die informatie hieronder integraal hebben opgenomen. Wie zich overigens mocht afvragen hoe de verschillende rassen bij hem aan hun aanduiding komen: CAL 6-4 staat voor de vierde plant in rij 6 die de basis vormt voor (de verdere ontwikkeling van) een nieuw druivenras.

Het nog niet vertaalde artikel, Blattners weine, gaat in op de van deze druivensoorten verkregen wijnen. Samengevat komt het er op neer dat met name de soorten Cabertin (26-18), Cabernet Jura (5-02), Cal 1-36 en Cal 6-4 de mogelijkheid bieden om er een goede wijn van te maken.

Bronnen:
– nieuwsbrief VitiConsult.
Blattners neue RebsortenBlattners weine
 

Nb. klik op de plaatjes voor een uitvergroting.