Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Inleiding

Inleiding

Dit deel van de website beschrijft een aantal gebreksziekten, d.w.z. ziekten die kunnen optreden door een tekort aan bepaalde voor de druivenstok benodigde voedingsstoffen.

Bij de verschillende gebreksziekten wordt beschreven wat de gevolgen zijn, hoe de gebreksziekten zijn te herkennen en welke maatregelen kunnen worden getroffen.

De te nemen maatregelen worden zeer kort behandeld. Meer informatie kan worden gevonden in het hoofdstuk Bemesting.

Voedingsstoffen

Voedingsstoffen worden normaal gesproken door planten via de wortels uit de bodem gehaald en zijn essentieel voor de groei en de productie van fruit. De voedingsstoffen, ofwel nutrienten, kunnen worden onderverdeeld in ´macro´nutrienten en sporen elementen.

Hoofdelementen
(´macro´nutriënten)
Sporen elementen
 (´micro´nutriënten) 

Stikstof (N)
Fosfoor (P)
Kalium (K)
Calcium (Ca)
Magnesium (Mg)
Zwavel (S)

IJzer (Fe)
Mangaan (Mn)
Zink (Zn)
Koper (Cu)
Boor (B)
Molybdeen (Mo)
Chloor (Cl)

De symptomen van een tekort aan een bepaalde voedingsstof is afhankelijk van zijn functie, zijn mobiliteit in de plant en de periode in het groeiseizoen.Waneer de symptomen worden herkend, kunnen serieuze problemen worden voorkomen door tijdig het tekort op te heffen.
In de ideale situatie worden mogelijke tekorten voorkomen en is een optimale groei voor de plant mogelijk.

Neem zorgvuldigheid in acht bij het bepalen van de oorzaak op basis van de symptomen en bij het bepalen van de te nemen maatregelen. Symptomen van sommige gebreksziekten lijken erg op elkaar. Tegelijk kan een gebreksziekte verschillende oorzaken hebben, zoals een tekort aan de voedingsstof, of een overschot aan andere voedingsstoffen, hoge dan wel lage pH, droogte of een slecht ontwikkeld wortelstelsel, die allemaal de opname van een voldoende beschikbare voedingsstof kunnen voorkomen. Verder kunnen sommige symptomen pas laat in het seizoen zichtbaar worden, als de schade aan de ontwikkeling van de plant of de oogst al heeft plaatsgevonden.

Daarom is het belangrijk om bij twijfel een vakkundig bodemonderzoek of bladanalyses te laten uitvoeren.

Tekorten in de hier niet beschreven voedingsstoffen Calcium, Fosfor, Zwavel, Koper, Molybdeen en Chloor hebben nog geen (bewezen) problemen veroorzaakt bij druiven. Deze voedingsstoffen blijken in het algemeen in voldoende mate voor te komen in de meeste bodems.
In bodems met lage pH, zoals in Noord-Brabant, is het echter mogelijk dat voedingsstoffen zoals fosfaat (de vorm waarin Fosfor voorkomt) wel in voldoende hoeveelheden voorkomen, maar niet beschikbaar is omdat het is vastgelegd in de bodem. Verder worden in Noord-Brabant teruglopende hoeveelheden zwavel geconstateerd.

 

Tabel 2. Geadviseerde hoeveelheden Micro-nutrienten

Een aantal micronutrienten zijn beschikbaar in de vorm van verschillende typen chelaten met verschillende samenstellingen. Controleer het label voor de voor het gewas optimale typen en hoeveelheden.

Bron: Publication 360, Fruit Production Recommendations: Micronutrients, Ontario ministry of agriculture, food and rural affairs.

NutrientBron% Nutrient

Andere nutrienten

Bodembemesting

Bladbemesting

Boor (B)verschillende granulaire materialen12-15% janee
natriumboraat12-21% jaja
Solubor20% neeja
Koper (Cu)  koper sulfaat13-25%6.5-12.5% zwaveljanee
koper chelate5-13% neeja
IJzer (Fe)ijzersulfaat20 %11% zwavelneeja
ijzer chelate3-13% neeja
Mangaan (Mn)mangaan sulfaat28-32%16-18% zwavelneeja
mangaan chelate5-12% neeja
Molybdeen (Mo)natrium molybdaat39% neeja
Zink (Zn)zink sulfaat36%17% zwaveljaja
zink oxysulfaat8-36% janee
zink chelaat9-14% neeja

 

Auteur: Bart van Hest
Rivisiedatum: 29-5-2012