Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Enquête nachtvorstschade

Conclusies enquête nachtvorstschade

Introductie

De winter van 2010 was koud. Het was zelfs de koudste sinds 1996. In De Bilt was de gemiddelde temperatuur 1,1 graden tegen 3,3 graden normaal. 2010 was ook een ouderwetse winter met veel sneeuw en ijs. Deze winter telde landelijk gemiddeld 41 dagen met een sneeuwdek. Dat is het grootste aantal sneeuwdekdagen sinds de winter van 1979 die er 60 opleverde. Een normale winter telt in ons land 13 sneeuwdekdagen.

De lange vorstperiode was met name risicovol voor de vroeg uitlopende druivenrassen. Om de gevolgen van deze vorstperiode op onze druivenrassen te kunnen vaststellen, hebben de Brabantse Wijnbouwers een enquête onder hun leden georganiseerd.

Conclusies

Er zijn 26 reacties gekomen op de enquête van dit voorjaar. Op basis van deze reacties kunnen we in ieder geval de volgende conclusies trekken:

 • Van de 26 reacties waren er 9 die meer of mindere schade meldden.
  • Uit de reacties blijkt dat verreweg de meeste schade geweest is op de iets hoger gelegen gronden in het zuiden en westen van Brabant, en ook in België.
  • Ook blijkt dat wanneer er sprake is geweest van nachtvorstschade, er géén voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Blijkbaar zijn we te makkelijk en denken dat het wel los zal lopen.
 • Degenen die vorstbeschermende maatregelen hebben getroffen, hebben geen schade gemeld.
  • Er was maar één iemand die de twijgen omhooggebogen had.
  • Er was één persoon die de grond goed aangegoten had om warmtetransport uit de bodem te bevorderen.
  • Er was er één die bij de wintersnoei meer knoppen (tot 200%) had laten staan dan uiteindelijk nodig is, om daarmee schade op te kunnen vangen.

We hebben geen duidelijke rode draad kunnen vinden met betrekking tot grondsoort, beschutting, onderbegroeiing, en snoeivorm (iedereen heeft bijna guyot).

Druivenrassen

Hierna volgt een overzicht van de schademeldingen bij de verschillende rassen. In de eerste kolom staan alleen de rassen die aangeplant zijn in de negen wijngaarden die schade hebben gemeld. De tweede kolom beschrijft de rassen in deze zelfde wijngaarden die geen schade hebben opgelopen. Hier kunnen o.a. dezelfde rassen staan, maar niet iedereen die geen schade had, heeft alle rassen opgegeven, zodat een vergelijkingspercentage moeilijk is te geven.

De derde kolom beschrijft een lijst met rassen in wijngaarden die wel nachtvorst hebben gehad, maar waar helemaal geen schade is geweest. Het kan dus zijn dat deze wijngaarden net iets gunstiger omstandigheden hadden zodat er geen schade is geweest. Er is geen duidelijke lijn in te vinden wat dit geweest kan zijn..


Druivenrassen bij wijngaarden met schade.

Druivenrassen zonder schade in dezelfde wijngaarden.

Druivenrassn in wijngaarden met vorst, maar zonder schade.

11-11

32-7

Acolon

Acolon

Bianca

Bianca (2x)

Bianca

Cabernet Blanc

Cab. Cortis

Cabernet Cortis (2x)

Cab. Cortis (2x)

Cabernet Cortis

Cabernet jura

Chardonnay

Chardonnay

Cabertin

Dornfelder

Felicia

Frühburgunder

Felicia

Gobulok

Huxelrebe

Johanniter (4x)

Johanniter (2x)

Johanniter (4x)

Leon Millot

Marechal Foch

Marechal Foch

Merzling (2x)

Merzling

Orion

Muscat d’Alexandrie

Palatina

Palatina

Phoenix

Phoenix

Phoenix

Pinotin

Rathay

Rathay

Reberger

Reberger

Regent (3x)

Regent (3x)

Regent (6x)

Rondo (5x)

Rondo (2x)

Rondo (3x)

Salome

Salome

Salome

Seyval Blanc

Solaris (3x)

Solaris (3x)

Solaris (4x)

Triomphe d’Alsace

Triomphe d’Alsace

Vb 91-26-5

Van der Laan

Victoria

Victoria

Villaris

Villaris

Zalagyongye

Al met al biedt dit overzicht geen houvast omtrent de hardheid van de rassen, maar al met al, ook vergeleken met diverse rassenbeschrijvingen etc. kun je wel zien dat er sterkere en meer vorstgevoelige rassen zijn.
Voor degenen die op locaties zitten waar de kans op nachtvorst groter is, is het dubbel oppassen geblazen.
Best vervelend als je tot de ontdekking komt dat er een gedeelte van je druiven niet uitloopt.

Kijk ook beslist op de pagina “Beperking nachtvorstschade"

Auteur: Piet van Breugel,
Werkgroep Wijnbouw, Brabantse Wijnbouwers.