Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Gewasbeschermingsmiddelen

EU regelgeving gewasbescherming

EU Regelgeving

In 2009 werden er op Europees niveau nieuwe wetgevingen voorzien in verband met gewasbeschermingsmiddelen. Een eerste is de richtlijn 2009/128 waarin het duurzaam gebruik van pesticiden bepaald wordt en die moet worden omgezet in nationale wetgeving. De tweede is de Verordening 1107/2009 die het op de markt brengen van bestrijdingsmiddelen in de Europese Unie regelt. Deze verordening wordt van kracht voor alle lidstaten op 15 juni 2011.

Voor de Nederlandse praktijk is vooral van belang dat deze wetgeving een groter scala aan gewasbeschermingsmiddelen toelaat, namelijk die middelen die ook in Duitsland mogen worden gebruikt. De nieuwe wet regelt dat wanneer een werkzame stof is goedgekeurd voor gebruik in de EU en beoordeeld werd door een lidstaat in een klimaatzone, de handelsproducten binnen strikte termijnen in alle landen van diezelfde zone moeten worden toegelaten.

Bron: Gewasbescherming vanaf 15 juni 2011.

Aanvulling

De aangekondigde harmonisatie van procedures, termijnen, dossiers, toelatingen en handel per juni 2011, geregeld in EU verordening 1107/2009, zal in de bureaucratische en door nationale gevoelens gestuurde omgeving waarschijnlijk minder soepel uitpakken dan gehoopt. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de werkzame stoffen en de daarop gebaseerde handelsproducten en de handel.

Voor de werkzame stoffen verandert er niet veel. Er is nu ook al een EU lijst van toegestane werkzame stoffen, de Annex 1 lijst en die zal worden ingebracht in de nieuw op te stellen lijst (artikel 13, sub 4). Voordat er een handelsproduct op de markt gebracht mag worden, moet eerst deze toets voor de werkzame stof en de gebruikte additieven (uitvloeiers, hechters etc) worden doorlopen, dat is nu ok al zo.

Een handelsproduct moet vervolgens een toelating krijgen bij elke afzonderlijke lidstaat (artikel 33, sub1) en dat is nu ook al zo. Een lidstaat die de aanvraag als eerste behandeld, moet bij alle andere lidstaten waarvoor de aanvraag gelijktijdig wordt ingediend ook commentaar inwinnen (artikel 36, sub 1). Dit kan leiden tot verschillende gebruiksvoorschriften in bepaalde typische (lees lidstaat) omstandigheden (artikel 36, sub3). Op basis van gegronde redenen kan een lidstaat zelfs nog toelating weigeren (art 36, sub 3, tweede alinea), maar moet dit wel onderbouwen bij de Europese Commissie. Is er al een toelating in de zone, dan kan deze toelating ook later bij een volgende lidstaat in dezelfde zone worden aangevraagd, de wederzijdse erkenning. Hierbij gaat weer de specifieke bovengenoemde beoordeling van de lidstaat tellen (artikel 41, sub 1). Er verandert dus niet zoveel, behalve dat de onderliggende documenten gestandaardiseerd en uitwisselbaar zijn en dat er termijnen zijn gesteld.

Als hetzelfde product in identieke formulering in meerdere lidstaten is toegelaten, dan kunnen deze lidstaten onderling (na een verzoek daartoe van de producent) regelen dat er voor dat specifieke handelsproduct parallel handel mogelijk is. Dit voorkomt dat een producent voor elk land specifieke verpakkingen moet leveren. Wel zal er voor elk land een specifiek etiket moeten worden gemaakt (artikel 52, sub 4.g). Dit kan handig worden voor landen met kleine omzet, omdat de logistieke kosten worden verminderd.

Per juni 2011 volgen er nog uitvoeringsbesluiten, dan wordt dus alles nog duidelijker. Dan moet ook duidelijk worden wat er gebeurt met nu al toegelaten handelsproducten. Het kan zijn dat de nieuwe regeling alleen gaat gelden voor nieuwe, verlengde of gewijzigde toelatingen omdat daarbij de nieuwe geharmoniseerde dossiers van kracht zullen zijn.

Verlengen spuitlicentie

Zoals bekend is voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de wijngaard door ‘beroeps’ een spuitlicentie nodig. Zonder deze licentie kunt u geen professionele verpakkingen bestrijdingsmiddelen kopen, en mag u ze ook niet (professioneel) gebruiken. Deze licentie wordt afgegeven door Bureau Erkenningen.

Voor het verkrijgen van een verlenging van deze Licentie dient u 4 kennisbijeenkomsten te volgen die door bevoegde opleidingsinstanties worden gehouden. Dit is ook te vinden op de website van Bureau Erkenningen.

Wat velen van ons waarschijnlijk niet weten is dat het ook mogelijk is om thuis via de computer een cursus te volgen en daarmee “punten” te verkrijgen voor deze verlenging.
U bent hier in totaal ongeveer twee dagen mee kwijt, maar wel op de momenten dat het u uitkomt. Zie hiervoor de website www.Spuitlicentie.nl.

Hieronder hebben we uit deze site een stukje met de spelregels van deze online-cursus voor u afgedrukt. Wellicht is dit voor sommigen van ons een interessante optie!

Voor de hobby-wijnboeren onder ons is dit niet nodig; wij mogen als hobbyïsten toch alleen maar middelen gebruiken die vrij in de tuincentra e.d. te verkrijgen zijn.

Werkgroep wijnbouw,
Piet van Breugel


Licentie verlengen

Bron: overgenomen van site Spuitlicentie.nl

Verlengen via Spuitlicentie.nl

Na inschrijving heeft u een jaar toegang tot de cursus Spuitlicentie, het forum en de deskundige vraagbaak.
Er zijn 4 modules: Geïntegreerde teelt, Veiligheid, Wet-en regelgeving & Techniek.

Een module bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De feitelijke lesstof in woord en beeld, aangevuld met toetsvragen.
  • Discussieplatform ‘Vraag het een ander’ biedt u de mogelijkheid om vragen voor te leggen aan collega-telers.
  • Ook kunt u vragen stellen aan deskundigen.

Om uw spuitlicentie via Spuitlicentie.nl te kunnen verlengen, zijn de volgende zaken van belang:

  • De cursus leidt u door alle pagina’s en toetsvragen. Elke module kent een eindtoets waarbij u uw kennis kunt testen.
  • Het is niet toegestaan om de cursus door een ander te laten doen. Gedurende de cursus vragen wij u een aantal maal om dit te bevestigen door een code in te voeren die u via e-mail of sms van ons ontvangt. Hiermee verklaart u zelf de cursus te doorlopen.
  • Per module levert u tenminste 4 keer een zinvolle bijdrage een bij ‘Vraag het een ander’. U kunt een vraag stellen aan medecursisten of antwoord geven op een gestelde vragen binnen het forum. De beoordeling van uw forumbijdragen nemen ongeveer 2 werkdagen in beslag.
  • Per dag kunt u maximaal 2 modules per dag afronden. U heeft dus minstens 2 dagen nodig om alle 4 modules te doorlopen.

Omdat wij verplicht zijn om Bureau Erkenningen een gedetailleerde registratie te overleggen, registreren wij welke onderdelen u heeft afgerond en hoe vaak en op welke wijze u actief bent binnen het onderdeel ‘Vraag het een ander’.

Na afronding cursus

Als u voor alle modules aan de verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u een email waarin staat dat de cursus is afgerond. Vervolgens melden wij dit aan Bureau Erkenningen (BE). Als u voldoende modules en/of bijeenkomsten heeft doorgenomen ontvangt u van BE (vanaf 3 maanden voor verloop van uw licentie) een nieuwe pas.

Belangrijk: Houdt de verloopdatum van uw spuitlicentie goed in de gaten! Verlenging is immers niet meer mogelijk als uw licentie is verlopen.

Biologische gewasbeschermingsmiddelen

Biologische gewasbeschermingsmiddelen in de wijnbouw kunnen het beste preventief worden toegepast.

Bescherming tegen schimmels met spuitzwavel

Spuitzwavel beschermt tegen echte meeldauw, ofwel witziekte of Oidium (Uncinula necator).

Spuitzwavel is niet of nauwelijks effectief tegen valse meeldauw (Peronospora) en botrytis.

Bescherming tegen schimmels met heermoes

Bespuiting met zwavel kan gecombineerd worden met aftreksel van heermoes. Heermoes(Equisetum) of akkerpaardestaart komt op veel plaatsen voor. Het bevat veel kiezelzuur, net als waterglas dat bij de drogist verkrijgbaar is. Het versterkt het blad en heeft daardoor een schimmelwerende werking. Akkerpaardestaart voelt hard aan.

Bewerking: Pluk een kilo verse heermoes. Laat een nacht in water weken. Snij in stukken en kook het een half uurtje. Na het afkoelen zeven. Voor gebruik 5 keer verdunnen en bij droog weer verspuiten eventueel in combinatie met de andere genoemde middelen.

Bron: ”De teelt van druiven”, Uitgeverij De Druivenpers Angeren.

Toegelaten chemische gewasbeschermingsmiddelen

De onderstaande middelen zijn toegestaan bij de verbouw van druiven die zijn bedoeld voor de consumptie (voor wijnproductie of directe consumptie).

Bron: GBK, Plantenziektenkundige dienst (01 maart 2010)

Overzicht gewasbeschermingsmiddelen:
MiddelToelatings_NrBestr Mid GroepToegelaten inWerkzame stofVeiligheids termijnExpiratie datumGehalte wsFreqDim freqInterval
AGRICHEM GLYFOSAAT7866DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
AGRICHEM GLYFOSAAT B10946DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012400 g/l    
AGRICHEM GLYFOSAAT 210945DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
AKOSATE12967HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
AMEGA13189HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
ARVICOLEX11570ROLAND- EN TUINBOUWGEWASSENbromadiolon 09/sep/999910 g/l>=1per teelt2-4 
BRABANT SLAKKENDOOD4377SLLAND- EN TUINBOUWGEWASSENmetaldehyde 01/aug/20126 %>=1per jaar7-14 
BRABANT SPUITZWAVEL 210123AC/FUwijndruif vrucht onbedektzwavel 09/sep/999980 %>=1per teelt 
CARAGOAL GR4379SLLAND- EN TUINBOUWGEWASSENmetaldehyde 01/aug/20126,4 %>=1per jaar7-14 
CLINIC11962DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
ENVISION12523DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
FERRAMOL ECOSTYLE SLAKKENKORRELS12118SLLAND- EN TUINBOUWGEWASSENijzer(iii)fosfaat 31/okt/20111 %>=1per teelt 
FINALE SL 1410645DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglufosinaat-ammonium09/sep/9999150 g/l    
FR-88813247HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
GLIFONEX11040DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
GLYCAR11055DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
GLYFALL11676DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
GLYFOS11227DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
GLYPER 360 SL12216DOLAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
GLYPHOGAN11230DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
HGX NATUURVRIENDELIJKE KORRELS TEGEN SLAKKEN12774SLLAND- EN TUINBOUWGEWASSENijzer(iii)fosfaat 31/okt/20111 %>=1per teelt 
IMEX-GLYFOSAAT13025HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
IMEX-GLYFOSAAT 28597DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
KLAVERBLAD-GLYFOSAAT10045DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
KLAVERBLAD-GLYFOSAAT12661DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
KUMULUS S6147AC/FUwijndruif vrucht onbedektzwavel 09/sep/999980 %>=1per teelt 
LUXAN GLYFOSAAT VLOEIBAAR10793DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
MATOS13226HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/mei/2019360 g/l    
OLIE-H6598INHOUTIG KLEINFRUITminerale olie 09/sep/9999800 g/l    
PANIC12639HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
PANIC FREE13186HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/mei/2019360 g/l    
POLICLEAN13225HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/mei/2019360 g/l    
QUIT SLAKKENKORRELS13056SLLAND- EN TUINBOUWGEWASSENmetaldehyde 01/aug/20126 %>=1per jaar7-14 
ROUNDUP6483DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
ROUNDUP +12960DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
ROUNDUP ECON 40011553DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012400 g/l    
ROUNDUP ENERGY12546HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/201268 %    
ROUNDUP EVOLUTION11228DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
ROUNDUP MAX12545HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012450 g/l    
SPHINX11041DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
SWITCH12819FUwijndruif vrucht onbedektcyprodinil / fludioxonil2101/aug/201237,5 %; 25 %1-2per teelt21 
TELDOR12130FUwijndruif vrucht onbedektfenhexamide2130/nov/201050 %>=1per teelt10-14 
THIOVIT JET5395AC/FUwijndruif vrucht onbedektzwavel 09/sep/999980 %>=1per teelt 
TOPAZ 100 EC9364FUwijndruif vrucht onbedektpenconazool2809/sep/9999100 g/l<=4per teelt 
TOUCHDOWN QUATTRO12552DO/HELAND- EN TUINBOUWGEWASSENglyfosaat 01/jul/2012360 g/l    
WOEBRA13243WIFRUITGEWASSENkwartszand 31/okt/201948 %    

 

Dit overzicht is als spreadsheet te downloaden vanaf onze publieke download pagina.