Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Frankentaler Witte

Frankentaler Witte

Groei
algemeenIn voFrankentaler Witte  is een kruising die in de jaren 50 door het Westlandse proefstation gemaakt is. Zij is niet gelijk aan de originele Frankentaler. Eerder deze naam gegeven omdat die goed in het gehoor ligtorbereiding.
afstammingonbekend x onbekend.
onbekend.
uitlopenonbekend.
groeionbekend.
rijpingonbekend.
trossenonbekend.
resistentieonbekend.
Wijn
algemeenonbekend.
aromaonbekend.
smaakonbekend.
 
Bronnen:

  1. .Fred Lorsheijd