Nieuwsbrief 313 – Uitnodiging voor de Najaarscursus 2019

Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Nieuwsbrief 313 – Uitnodiging voor de Najaarscursus 2019

                                                               UITNODIGING NAJAARSCURSUS 2019

Het bestuur biedt de leden graag de gelegenheid deel te nemen aan de uit vier zaterdagen bestaande Najaarscursus 2019. Deze cursus wordt vooral gericht op de beginnende wijnbouwhobbyist. We laten het uiteraard aan jezelf over of je jezelf als beginner beschouwt. De plaats van handeling hebben we naar het noorden verplaatst, zodat we met deze Najaarscursus weer eens andere leden kunnen bereiken dan voorheen. In plaats van Biezenmortel of Wijnegem hebben we het Gelderse Nijkerk uitgekozen, waar Henk Breugem zijn wijngaard Aan de Breede Beek heeft op het landgoed Slichtenhorst.

Het aantal cursusplaatsen is beperkt: 35
De cursusdagen zijn: 21 september, 2 november, 23 november en 14 december. Steeds met een ochtend- en een middagprogramma. Start om 10.00 uur. Einde ergens tussen 15.00 en 16.00 uur.
Locatie: Wijngaard Aan de Breede Beek, Slichtenhorstweg 69, 3862 NP Nijkerk, Nederland.
De cursusprijs bedraagt € 65,–.
Breng je eigen lunch mee.
Breng ook je ISO-glazen mee bij de eerste en de tweede les.
Koffie en thee worden van verenigingswege gratis verstrekt.

Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Je kunt je aanmelden tot en met maandag 2 september 24.00 uur.
Meld je aan bij penningmeester@brabantsewijnbouwers.nl en bij secretaris@brabantsewijnbouwers.nl  

Zodra de cursus voltekend is, wordt dit in een nieuwsbrief meegedeeld aan de leden.
Het minimum aantal inschrijvingen is 30, wil deze Najaarscursus doorgang vinden.

PROGRAMMA

De docenten willen begrijpelijkerwijs graag weten wat het kennis- en ervaringsniveau is van de deelnemers. Daarom krijgen de deelnemers na hun aanmelding een vragenlijstje toegestuurd met het verzoek dat in te vullen en terug te sturen.  
De docenten streven ernaar de lessen interactief te laten verlopen; ze willen geen college geven, maar gesprekken voeren naar aanleiding van de vragen van de cursisten. In het programma is bij elke cursusdag vermeld hoe je je als cursist kan voorbereiden op de les.  

Zaterdag 21 september

Docent: Alexander Vogelaar

Alexander behandelt op hoofdlijnen de vinificatie van druiven, met af en toe een uitstapje naar de vinificatie van honing voor het maken van mede. Hij gaat in op het bepalen van het oogstmoment, op het voorklaren (wit), op de gistvoeding tijdens de vergisting, op zuren, op het belang van fijngist, op het sulfiteren en op de koudestabilisatie. Tenslotte behandelt Alexander de invloed van eikehout op wijn, zoals plaatsvindt tijdens de lagering op barriques. Dit wordt afgesloten met een degustatie, dus ISO-glazen meebrengen.
Je kunt je voorbereiden op de les door voor jezelf na te gaan wat er tot nu toe goed ging en wat er minder goed ging bij het maken van je (druiven-)wijn. Verwerk je ervaringen in een paar concrete vragen aan de docent en zorg ervoor dat ze ook beantwoord worden! 

Zaterdag 2 november  

Docent: Siem Zwaard

Siem behandelt de cruciale en meest riskante momenten van de oogst en de vinificatie (van druiven) en verwijst daarbij ook kort naar wat er in de eerste les behandeld is. Hij gaat dieper in op bijvoorbeeld het belang van rijp en gaaf fruit bij de oogst; op de gevolgen van een verkeerd oogstmoment; op het beheersen van het vergistingsproces om nare geurtjes en smaken te voorkomen. De nadruk komt te liggen op troubleshooting: wat kan je doen als je narigheid ruikt of proeft in je nog jonge wijn?
Je kunt je eigen wijn, ook je nog zeer jonge wijn anno 2019, meebrengen als je twijfelt aan de kwaliteit, maar juist ook als je geen twijfels hebt. Eén fles is voldoende; het zal vooral gaan om ruiken, niet zozeer om proeven.  Dus ISO-glazen meebrengen, dan kunnen alle deelnemers leerzaam kennis nemen van wat er bij collega-hobbyisten gebeurt. 
Je kunt je op deze les voorbereiden door niet alleen concrete vragen te formuleren naar aanleiding van vooral je recentste eigen ervaringen, net als bij de eerste les, maar ook door de vinificatiewerkbladen te bestuderen die Siem zal doen rondsturen voorafgaand aan de cursusdag. En tenslotte door een wijnmonster klaar te maken om het mee te nemen naar de cursusdag.

Zaterdag 23 november

Docent: Johan Rippen

Johan behandelt de druiventeelt vanuit de invalshoek natuurwijngaard. In de zgn. biotopische wijngaard streeft de wijnboer, hobbyist of professional, naar het realiseren van een milieu dat het oorspronkelijke milieu waarin de druif geëvolueerd is zo goed mogelijk benadert. Inzoverre dat hij daarin slaagt heeft hij geen kunstmatige middelen nodig om zijn planten gezond te houden en een goede oogst te krijgen. Zo goed als voor de ‘kunstmestwijngaard’ is er voor het creëren van de natuurwijngaard veel kennis nodig, maar deze is minder wijd verspreid. Johan zal alle vagen van de cursisten behandelen vanuit zijn kennis en ervaring als natuurwijngaardenier. 
Hij laat de cursisten in eerste instantie hun plannen, dromen, verwachtingen, ideeën en onzekerheden bespreken in kleine subgroepen. Op die manier wordt er een aantal te behandelen kwesties naar voren gebracht die Johan in de plenaire groep gaat behandelen. Aan het eind van de dag kan ieder op basis van alle besprekingen bepalen wat zijn of haar volgende stap zal zijn in het beheren van zijn of haar wijngaard. 
Je kunt je op deze dag voorbereiden door je wijnbouwideeën op papier te zetten, als jouw inbreng in het ochtendgedeelte. Ook kan je de artikelen lezen die Johan gepubliceerd heeft in ons verenigingsblad onder de titel Ondersteboven. Zie Wijnbouw in de Lage Landen, Jaargang 3, aflevering 2 (april 2019) en aflevering 3 (juli 2019). Op verzoek kunnen deze afleveringen aan de cursisten toegestuurd worden, mocht men er niet van in het bezit zijn. Het betreft ons tijdschrift in pdf-vorm. Email aan redactie@wijnbouwindelagelanden.nl   

Zaterdag 14 december

Docent: Henk Breugem

Henk behandelt de zgn. zachte snoei (Duits: sanfter Rebschnitt, eigenlijk milde snoei in het Nederlands). De zachte snoei is een snoeiwijze die beoogt de sapstroom in de plant nooit op enigerlei wijze te blokkeren. De traditionele ‘wilgensnoei’ op de kop van de stam veroorzaakt binnen twintig jaar het afsterven van de plant, hetzij doordat er geen scheuten meer uitlopen, hetzij door Esca, of allebei. De zachte snoei is in de jaren ’20 al eens uitgevonden in de Charente in Frankrijk, maar die kennis is ooit verloren gegaan, totdat een paar Italianen hem weer ontdekten en hem wereldkundig maakten.
Henk geeft in de ochtend uitleg over deze methode. In de middag gaat hij met de cursisten de wijngaard in voor een praktische demonstratie en om onder zijn toeziend oog te oefenen met deze snoeiwijze.
Als voorbereiding op deze lesdag vraagt Henk de cursisten foto’s te maken (op je telefoon, tablet, of op papier) van de manier waarop jouw stokken gesnoeid zijn. De foto’s worden dan in de les besproken.

Het bestuur hoopt met deze Najaarscursus een aantal belangrijke leerbehoeften van beginnende wijnbouwhobbyisten te kunnen vervullen. 

Peter Siebrands, secretaris