Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Coördinator labo-analyses

Coördinator(s) labo-analyses

De coödinator labo-analyses organiseert en bewaakt het doen uitvoeren van de labo-analyses in Luxemburg, zowel de gezamenlijke actie in de maand januari als de individuele acties in de loop van het jaar. Hij zorgt voor een tijdige nieuwsbrief over de januari-actie, zamelt de monsters en de formulieren in/doet ze inzamelen, maakt afspraken met het lab (een beetje Duits of Frans kunnen schrijven en spreken is een pré), en brengt de monsters naar het buitenlandse laboratorium. De uitslagen worden naar hem gemaild en hij stuurt de deelnemers elk hun eigen uitslag toe. Het is niet van groot belang wat de woonplaats van de coördinator is, maar een beetje centraal zou mooi zijn.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met secretaris Peter Siebrands, bestuursverantwoordelijke voor labo, secretaris@brabantsewijnbouwers.nl.