Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Versterking gezocht

Dringend versterking gezocht

Beste wijnvrienden,

Onze vereniging bloeit en groeit; we hebben veel activiteiten en we hebben veel leden, op dit moment al meer dan 470.

Om al onze activiteiten – cursussen, analyses en keuringen, het beantwoorden van vragen over vinificatie, het opstellen en rondsturen van lesbrieven en nieuwsbrieven, en niet te vergeten het tiental samenaankoopacties – te organiseren en uit te voeren zijn er in de werkgroepen en het bestuur een flink aantal mensen bezig. Maar zij hebben hier en daar dringend behoefte aan versterking.
Anders gezegd: er zijn een paar extra vrijwilligers nodig. Leden die het prettig vinden hun vrije tijd voor een deel te besteden aan de vereniging en die daaruit voldoening halen.

Wat hebben we nodig?

  1. Versterking voor de materiaalmeester
  2. Coördinator(s) labo-analyses
  3. Specialist wijnmetingen
  4. Uitvoerend feestcomité