Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Werkgroepen

Werkgroepen van de Brabantse Wijnbouwers

Wijnbouw

De werkgroep wijnbouw bestaat uit een groepje enthousiaste leden, met als doelstelling het vergroten en delen van de kennis over wijnbouw, en daardoor een kwaliteitsverbetering van de "wijnen der lage landen" te bewerkstelligen.

Dit willen we enerzijds bereiken door kennis van buitenaf door te geven via de website en in de bijeenkomsten, en anderzijds door de onderlinge kennis en ervaringen te delen en aan elkaar door te geven.

Wijnbouw in onze noordelijke streken is sterk in ontwikkeling, en zeker goed mogelijk, maar vraagt veel kennis,kunde en inspanning om tot een kwaliteit te komen waarmee we ons kunnen meten met de traditionele wijnlanden.

Wij willen dus enerzijds een vraagbaak voor u zijn, en wij ontvangen ook graag uw spontane ervaringen (zowel positief als negatief) over nieuwe rassen, teeltmethoden enzovoorts.

trekker (interim): Bart van Hest
e-mail: wijnbouw|@|brabantsewijnbouwers.nl

ad interim: Bart van Hest

trekker: vacature
e-mail: vinificatie|@|brabantsewijnbouwers.nl


 

Vinificatie

De werkgroep vinificatie houdt zich bezig de bereiding van wijn: van binnenkomst van de druiven en tot en met de botteling.

De werkgroep verzamelt en bundelt informatie, verzorgt studiebijeenkomsten en cursusdagen, doet praktijkproeven en publiceert daarover.

Leden kunnen ook bij de werkgroep terecht met vragen over, of problemen bij, de wijnbereiding.

Mail naar:

Proeven

trekker: Loek Scheeren
e-mail: proeven|@|brabantsewijnbouwers.nl

Loek Scheeren

trekker: Peter Siebrands
e-mail: labo|@|brabantsewijnbouwers.nl

Peter Siebrands

Labo

De werkgroep rekent het tot haar taak de leden van de Brabantse Wijnbouwers gelegenheid te bieden tegen een redelijke vergoeding hun wijnen chemisch te laten analyseren.
Een beperkt aantal analyses, te weten bepaling van pH, vrije zwavel, reductonen, of totaal zwavel, kan het hele jaar door worden uitgevoerd door één van onze leden. Monsters kunnen worden aangeleverd op een verenigingsavond of men kan de Werkgroep Labo benaderen via het e-mailadres.

Een groot aantal analyses kan één maal per jaar gevraagd worden in de maand januari. Alle leden krijgen daarvoor in de maand december een uitnodiging van de werkgroep. Deze bepalingen worden gedaan in een professioneel lab in het buitenland.

 

Website/Documentatie

De werkgroep Website/Documentatie heeft als doel om de website te onderhouden en te voorzien van actueel materiaal, gericht op of gerelateerd aan de wijnbouw en vinificatie van wijn en opgesteld in de Nederlandse taal.

Daarnaast verzorgen wij de opmaak, en soms de inhoud, van de nieuwsbrief, de nieuwsitems en artikelen die door onze leden worden aangeleverd voor publicatie op onze website en in het VAW-magazine.

trekker: Bart van Hest
e-mail: webmaster|@|brabantsewijnbouwers.nl

Bart van Hest

trekker: Ad Leenaars
e-mail: voorzitter|@|brabantsewijnbouwers.nl

Foto Voorzitter

Samenaankoop

Een werkgroep die niet zo opvalt, maar wel constant aanwezig is, is de werkgroep Samenaankoop.

Eigenlijk al actief vanaf dag 1 met vakliteratuur, iso-glazen enzovoort. Zij verzorgen de aankoop en distributie van goederen en eventueel ook diensten t.b.v. (leden van) de B.W.B., zoals bijvoorbeeld boeken, posters, gisten, hulpstoffen, R.V.S.-vaten, houten vaten, diverse soorten zijbespanningsnetten, gereedschappen, meetapparatuur.