Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Einde

Einde alcoholische gisting

Soms is het einde van de alcoholische gisting niet helemaal goed te bepalen. Nieuwe koolzuurbelletjes worden zo te zien nauwelijks meer gevormd. En als er nog worden gevormd, zijn ze dan ontstaan door gisting, of zijn schadelijke micro-organismen aan het werk gegaan?

Is er misschien al een spontane malo (biologische zuurafbouw: omzetting van het scherpe appelzuur naar het mildere melkzuur) begonnen? Daarbij ontstaat ook wat koolzuurgas. Dat wil je doorgaans niet: wilde melkzuurbacteriën maken ook veel azijn en veel diacetyl, dat een overdreven botergeur kan geven.

De eenvoudigste werkwijze is het meten van het suikergehalte. Wijn wordt geacht droog te zijn, als die niet meer dan ongeveer 4 gram suiker per liter bevat.

De meting kan plaatsvinden met een refractometer (moet dan wel in Brix meten) of met de bekende dompelaar die in graden Oechsle meet.
In ieder geval moet worden bepaald of de gisting op de gewenste wijze is geëindigd, of dat die is stilgevallen. In het laatste geval moet de gisting worden opgestart (zie alcoholische fermentatie, problemen).