Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Inleiding

Inleiding werkbladen en schema’s

Wijn maken is een vak waarin in de laatste 20 jaar meer is veranderd dan in de tweehonderd jaar daarvoor. De werkgroep vinificatie tracht deze ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen en te vertalen in de wijze waarop een fatsoenlijke wijn kan worden gemaakt. Op gezette tijden worden de werkbladen en schema’s dus aangepast. Let u daarom op de versiedatum.

Werkbladen
De werkbladen voor het maken van witte of rode jong drinkbare wijn vindt u op de pagina Publieke Downloads of via de links hiernaast, rechts.

Na aanklikken zullen de werkbladen als PDF-documenten op uw beeldscherm verschijnen en kunnen worden geprint of opgeslagen.
Ze versies zijn tevens voorzien van een extra kolom voor het maken van aantekeningen. U kunt ze daarom als eenvoudig logboek gebruiken.
We updaten de werkbladen regelmatig, tenminste elke twee jaar, want de wereld van de wijnkennis staat niet stil.

Schema’s
De schema’s zijn van oudere datum en worden minder regelmatig geupdated.

In de werkbladen en schema’s wordt gewag gemaakt van diverse hulpstoffen die bij de wijnbereiding kunnen worden gebruikt en die onze voorkeur hebben. Hoewel er nog veel meer hulpstoffen beschikbaar zijn, is gekozen voor juist die hulpstoffen die minimaal nodig zijn voor het maken van een kwaliteitswijn.

Deze hulpstoffen zijn soms alleen in zo grote hoeveelheden verkrijgbaar, dat ze voor de amateur niet interessant zijn. Daarom biedt de vereniging van Brabantse Wijnbouwers elk voorjaar een aantal aanbevolen hulpstoffen aan in kleinverpakkingen.
Voor een voorbeeld daarvan, zie: professionele gisten/professionele hulpstoffen.
Op onze site is een beschrijving te vinden van de diverse gisten en overige hulpstoffen.

In voorbereiding zijn nog werkinstructies voor het maken van bewaarwijnen (wit en rood), mousserende wijnen en zoete wijnen en versterkte wijnen. 

Disclaimer
De vereniging van Brabantse Wijnbouwers heeft haar uiterste best gedaan om de vinificatieschema’s en werkbladen correct en actueel te houden.
Niettemin sluiten de Brabantse Wijnbouwers elke aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg is van handelingen op basis van deze schema’s en werkbladen.
Elke wijnbouwer/wijnmaker draagt zelf voor de resultaten van zijn of haar handelen de volledige verantwoordelijkheid.

 

Copyright
Het auteursrecht van de vinificatieschema’s en werkbladen is eigendom van de vereniging van Brabantse Wijnbouwers.
Verwijzing naar teksten uit de schema’s en werkbladen onder vermelding van de website van de Brabantse Wijnbouwers wordt toegejuicht.
Met overname van teksten wordt soepel omgegaan op voorwaarde dat overname uitsluitend is toegestaan met bronvermelding: De naam Brabantse Wijnbouwers moet worden genoemd en de exacte link naar de pagina van de website van de Brabantse Wijnbouwers, waarop de overgenomen tekst is te vinden.

De vereniging van Brabantse Wijnbouwers behoudt zich alle rechten voor die verbonden zijn met het effectueren van genoemd auteursrecht.

 

Revisiedatum: 15 september 2014