Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Definities

Enkele definities

Zuren zijn chemische stoffen die de eigenschap hebben om opgelost in waterig milieu waterstof-ionen (H+) af te splitsen.

De pH is een maat voor de hoeveelheid potentieel afsplitsbare H+-ionen. Dat is dus niet de hoeveelheid daadwerkelijk afgespliste H+-ionen. Als je dus de hoeveelheid zuur berekent in gram per liter, kun je die dus niet omrekenen naar pH, als je niet weet om welke zuren het precies gaat. Of andersom.
Doortoevoeging van zuur DAALT de pH.

Zuurtegraad en pH hebben beiden iets te maken met de zuren en hun concentratie in de oplossing waarin ze voorkomen. Beiden zijn een manier om een zuurgehalte aan te duiden.
De zuren die voorkomen in most en wijn zijn organische zuren, het zijn zwakke zuren die een beperkte invloed hebben op de pH.
 

Zure reinigers. Zuren die voorkomen in chemische reinigers zijn organische zuren (zoutzuur bijvoorbeeld) of anorganische zuren zoals azijnzuur of koolzuur.
Anorganische zuren zijn sterker dan organische zuren, omdat ze gemakkelijker loskomen uit hun chemische verbinding.

Basen of alkalische producten zijn chemische stoffen die de eigenschap hebben om opgelost in waterig milieu OH-ionen af te splitsen. Ze zijn in plaats van zuur alkalisch. Door toevoeging van een base STIJGT de pH.
Basen hebben de eigenschap om zuren te neutraliseren, en andersom. Basen komen van nature niet voor in most of wijn.

Omdat basen en anorganische zuren sterk reageren met andere stoffen, worden ze veel gebruikt bij reinigen en ontsmetten. Ze zijn vaak opgelost in water en meestal verrijkt met andere actieve stoffen:

  • bevochtigers (oppervlaktespanningsverlagers, detergenten)
  • complexanten (Ca, Mg, metalen)
  • desinfectiemiddelen (chloorhoudend)

Opgelet met deze producten, ze zijn vrij aggressief . Er is gevaar voor verwondingen (huid, ogen). Steeds werken vanuit de verdunning en beschermkledij dragen (bril, handschoenen).

Neutrale reinigers zijn olie en vet opnemende tensioactieve stoffen (tensiden) die neutraal tot licht alkalisch zijn. Tensioactieve stoffen verlagen de oppervlaktespanning en vergemakkelijken zo het loskomen en oplossen van vuil.
Neutrale reinigers komen voor in middelen voor persoonlijke hygiëne en ze zijn meestal gearomatiseerd, zoals handreinigers. Soms worden ze aan zure of alkalische reinigers toegevoegd (detergenten).