Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Inleiding

Inleiding metingen

Wat professionals al jaren weten, daarvan raken ook steeds meer hobby-wijnmakers overtuigd: Naast kijken, ruiken en proeven van wijn in wording of voltooide wijn, is zeer veel informatie te winnen bij goed meten.

Veel metingen kun je zelf doen, maar ook heel wat metingen kunnen alleen in een laboratorium worden gedaan. Het meten van sulfiet in rode wijn bijvoorbeeld, of alcoholgehalte, is voor amateurs al bijna niet te doen. Het meten van vluchtige zuren (zoals azijn), appelzuur of melkzuur kan alleen in een laboratorium plaatsvinden.

Op onze website (zie menu rechts) vindt u wat u zelf kunt doen en hoe dat dan werkt.

Meetfouten

Bij elke meting worden meetfouten gemaakt, dat is onvermijdelijk. En bij elke processtap tijdens een meting treedt een meetfout op. Foutbronnen kunnen zijn: 

  • Het aantal monsters (bij bepaling van bodemwaarden bijvoorbeeld, of suikerwaarden in de wijngaard)
  • De invloed van de temperatuur op een reactie (niet alle metingen zijn daarom even afhankelijk van de temperatuur)
  • De (on)nauwkeurigheid waarmee de temperatuur wordt bepaald
  • De (on) nauwkeurigheid waarmee de hoeveelheid te meten vloeistof wordt bepaald (vnl afleesfouten)
  • De (on)nauwkeurigheid bij het meten van de gebruikte hoeveelheid reagens (bijvoorbeeld de stof die gebruikt wordt om een kleuromslag te bepalen
  • De correctheid van het reagens (temperatuur, versheid, wijze waarop het reagens is geijkt)
  • De (on) nauwkeurigheid waarmee wordt bepaald of wel of niet een kleuromslag plaats heeft gevonden
  • Het (on)juiste gebruiik van je instrumenten
  • De ijking van je instrumenten (is je pH-meter wel goed gecalibreerd?)
  • Enzovoort

Per stap kunnen meetfouten enorm verschillen in procenten. De temperatuur van iets is meestal redelijk nauwkeurig te meten, maar nooit 100% zeker. Een kleuromslag zeker niet. De gevolgen bijvoorbeeld: als je een meting doet (met minstens 5 foutenbronnen) met nauwkeurigheden van 99, 98, 95, 90, 99%, dan is de totale nauwkeurigheid 82%. Dat wil zeggen dat de gevonden waarde best 100 kan zijn, maar ook 82 of 118.
Nu is de kans op het vinden van extreme waarden kleiner dan de kans op een waarde daar ergens tussenin. Wat je dan als gevonden waarde moet hanteren, is een kwestie van kansrekening en statistiek en dat voert hier veel te ver.

De enige oplossingen voor ons zijn: zo nauwkeurig mogelijk werken (kan echter nooit tot 100% zekere waarden leiden) en meerdere metingen doen en dan het gemiddelde nemen. Dat laatste levert ook geen 100% zekerheid op, maar verkleint in ieder geval de kans dat je een foute uitkomst gaat hanteren.
De conclusie: Meten moet, want meten is weten, maar dat weten levert nooit 100% zekerheid op.  

Waar wij nog aanwerken

Metingen laten doen door een laboratorium en een logboek om alle metingen te registreren en om berekeningen mee te maken.

 

Revisiedatum 17 juli 2012, werkgroep vinificatie