Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Biologische wijn

Biologische wijn

Degenen die biologische wijn willen maken, hebben te maken met regelgeving die slechts uiterst krappe marges geeft met betrekking tot sulfietgebruik. Kort samengevat komt het erop neer, dat bij rode wijn het gehalte aan totaalsulfiet wettelijk de 100 mg/L  niet mag overschrijden als het restsuikergehalte 2 gram per liter of minder bedraagt. Voor witte wijn is de grens 150 mg/L. Wie dan toch voldoende vrij sulfiet wil overhouden, moet goed in de gaten houden welke stoffen verbindingen aangaan met sulfiet. Voor je het weet is er geen ruimte meer voor vrij sulfiet.

Ed Montforts is expert op gebied van sulfiet en lid van onze werkgroep Vinificatie. Ed vertaalde een nieuwsbericht van leverancier Begerow van 20 september 2012. De inhoud van dit bericht is ook belangrijk voor wijnmakers, die geen biologische wijn maken.

Het volledige artikel vindt u onder hier (vinificatie, artikelen).