Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Inleiding

Werkgroep vinificatie – inleiding

De vereniging Brabantse Wijnbouwers kent een aantal werkgroepen, waarvan de werkgroep vinificatie er één is.

Deze werkgroep heeft onder meer de taken:

  • Bijhouden van actuele ontwikkelingen op het gebied van wijnbereiding
  • Vertalen van deze ontwikkelingen naar voor de leden bruikbare informatie
  • Verwerken van deze informatie op de website van de Brabantse Wijnbouwers in het onderdeel Vinificatie
    (de artikelen vinificatie vallen daarbuiten)
  • Doen van praktijkproeven op het gebied van wijnbereiding
  • Beantwoorden van vragen van leden, of daarbij assisteren
  • Geven van cursussen tijdens de jaarlijkse wintercursus
  • Verzorgen van of assisteren bij studieavonden
  • Organiseren van proeverijen van jonge wijnen (elk jaar in december)

Er liggen dus nogal wat uitdagingen op het bord van de werkgroep. En hoewel de werkgroep pas sinds het voorjaar van 2009 actief is, en intussen qua bezetting gegroeid, is langzamerhand een flinke body of knowledge opgebouwd, mede dankzij externe contacten van enkele werkgroepleden.

Contact: vinificatie@brabantsewijnbouwers.nl