Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Wijnbouwkalender

Wijnbouwagenda

Opmerkingen:

  1. de kolom "Stadium" beschrijft het stadium van de groei van de druivenstok waarin de activiteit kan worden uitgevoerd. De getallen bij het stadium/ de code verwijzen naar de pagina Ontwikkeling van de wijnrank.
  2. de kolom "Periode" geeft (voor een gemiddeld jaar) de periode in het jaar weer die overeenkomt met het groeistadium.
  3. zie voor details m.b.t. de uitvoering de pagina Praktische gewasbescherming.
  4. Gedrurende hele groeiseizoen: bijhouden van de onderbegroeing.

 

Stadium Code Periode Groeikenmerk Aktiviteit Uitvoering Opmerking
             
0     Groei      
             
00 00 februari Vegetatierust Wintersnoei – Laatste kwartier februari.
– Na 15 febr of na zware vorstperiode,
– weer: droog,geen vorst, geen matige nachtvorst (t<-5oC)
 
          Buigtakken 20 cm langer laten Later op lengte snoeien.
        Vermeerdering   stekken op basis van snoeihout.
        Bemesting    
        Bodembewerking Geen. Tot half mei bodem niet bewerken i.v.m. kans op vorst.
        Onderbegroeing Gras kort houden om effecten van nachtvorst te beperken
        Onkruidbestrijding   ‘Finale 14SL’ of ‘Basta 200’ gebruiken tegen onkruid.
00 00 februari –  maart Voor het zwellen van de knoppen Winterbespuiting Minerale olie tegen mijten kort: 100-300 ml parafineolie (1-3%) of 200 ml raapzaadolie (2%) of 100-300 ml minerale olie (1-3% vgl voorschrift fabrikant) per 10 liter water.
 01  01  maart Begin van het zwellen van de knoppen Voorjaarsbespuiting Tegen echte meeldauw

kort: spuiten met per 10 liter water: 100 gram zwavel en 20 gram waterglas.
Deze bespuiting is ook werkzaam tegen galmijten, kroesmijten en zwarte vlekken ziekte (phomopsis).

    begin mei     Jonge planten niet te vroeg terugsnoeien.  
  03   Einde van het zwellen van de knoppen      
             
05 05   Wolstadium      
             
  07   Uitlopen van de knoppen      
             
09 09   Knoppen breken open      
             
1     Bladontwikkeling      
             
11 11   Eerste blad ontvouwt zich      
  12   tweede blad      
13 13 april derde blad Spuiten spuitzwavel + waterglas kort: spuiten met per 10 liter water: 60 gram zwavel en 10 gram waterglas
  14   vierde blad      
15 15   vijfde blad      
  16   zesde blad Loofwandbeheer   In deze periode worden dubbelscheuten en achterblijvende scheuten verwijderd.
  17   zevende blad Spuiten compostthee Spuiten met compostthee versterkt de plant en wordt geadviseerd tijdens het groeiseizoen.
  18   achtste blad      
  19   negende blad of meer      
             
5     Verschijnen van bloeiaanzet      
             
  53   Bloeiwijze duidelijk zichtbaar      
      Pluimvorm      
55 55   Bloeiwijze vergroot zich      
             
57 57   Bloeiwijze vol ontwikkeld      
             
6     Bloei      
    half juni   Spuiten Spuiten tegen (valse) meeldauw/bottrytus voor bloei
61 61 eind mei Begin van de bloei Datum eerste bloei noteren!    eind mei/begin juni
        Misbloei stimuleren Optioneel:begin maken met het ontbladeren van de druivenzone. dit veroorzaakt een lichte mate van misbloei, wat lossere trossen tot gevolg heeft.
        Misbloei voorkomen Optioneel: scheuten direct voor bloei toppen, ca 5 cm. geeft een betere vruchtzetting, leidt ook tot vorming van meer okselscheuten.
        Spuiten Tijdens de bloei 14 dagen niet spuiten  
63 63   Voorbloei 30%      
             
65 65   Voorbloei 50%      
             
68 68   Afnemende bloei 80%      
  69   Einde bloei Begin ontbladeren Vlak na bloei onderste 2 bladeren verwijderen. Resulteert in bessen met hardere schil; betere resistentie tegen schimmels
70 70   Vruchtontwikkeling      
        Loofwandbeheer Zomersnoei; een constante activiteit gedurende de zomer.  
71 71   Vruchtaanzet Trosdunning   Optioneel; overbodige (3e en hogere) trossen verwijderen. Kan ook later worden uitgevoerd bij eerste verkleuring.
             
73 73 begin juli Bessen korrelgroot Spuiten Spuiten eupareen + spuitzwavel Combinatie mag niet !!
             
75 75   Bessen erwtgroot      
    na 15 juli   Einde ontbladeren afronden verwijderen van bladeren. Tot 5 bladeren verwijderen t/m 2de tros Niet bij hoge temperatuur
        Bemesting – bitterzout na bloei,
na half juli geen stikstof meer geven.
Bitterzout niet bij hitte
    na 15 juli   Spuiten   Geen spuitzwavel meer gebruiken
             
77 77   Sluiten druiventros      
             
  79   Gesloten druiventros Trosdunning   3de (en hogere) tros(sen) verwijderen bij begin rijping als suikers beginnen toe te nemen. Alternatief; bij eerste verkleuring. Dan is het eenvoudiger de achterblijvende trossen te verwijderen.
             
        Toppen eind juli  
8     Rijpheid      
          Voor verkleuring stoppen met ontbladeren  
81 81 eind juli Begin van de rijping, verkleuring   8 weken na verkleuring oogst half juli-begin augustus
             
  83 begin augustus Bessen verkleuren verder Spuiten Laatste keer spuiten Switch 40 dagen voor oogst
        Netten  Netten ophangen  
  85   Bessen worden zacht     Teldor 28 dagen voor oogst
    aug-sept   Bemesting Patent -kali  
89 89   Bessen zijn oogstrijp      
             
9     Intreden van vegetatierust      
             
91 91   Rijpen van het hout afgesloten      
             
93 93   Loof begint af te vallen      
  95   Loof valt af 50%      
             
97 97   Einde bladafval      
    oktober/november   Najaarsbespuiting beschermen tegen schimmels gedurende najaar en winter kort: spuiten met per 10 liter water: 80 gram zwavel en 500 gram waterglas. Spuiten op droog hout.
  99 november Nabehandeling oogst Bodemonderzoek bodemonderzoek om de 3 jaar (vaker bij een pas aangelegde wijngaard) Voorkomen van:
magnesium tekort
– kalium tekort
        pH controle   – lichte gronden: pH tussen 6.0 en 6.5
– zware gronden: pH tussen 6.8 en 7.2